top of page
31.JPG

Club fondé en 2022.

Ville: Taichung (Taïwan). Stade: 

Palmarès:​

 

Staff

Yang Mi Da (TAI) - entraîneur-chef

Chen Feng Bang (TAI) - entraîneur adjoint

Cai Bai En (TAI) - entraîneur adjoint

Piliers

Zhang Zhen Wen (TAI) - ? - ? - ?

Lin Xi Fu (TAI) - ? - ? - ?

Qiu You Ren (TAI) - ? - ? - ?

Lin Xue Qian (TAI) - ? - ? - ?

Talonneurs

Tian Hao Wen (TAI) - ? - ? - ?

Cao Hao Qi (TAI) - ? - ? - ?

Wang Xin Mo (TAI) - ? - ? - ?

Cai Yu Tang (TAI) - ? - ? - ?

2èmes lignes

Xie Shou Zheng (TAI) - ? - ? - ?

Ye Zhi Long (TAI) - ? - ? - ?

Gu Zhao Hong (TAI) - ? - ? - ?

Wang Kai Wen (TAI) - ? - ? - ?

3èmes lignes

Li Chao Huang (TAI) - ? - ? - ?

Li Guo Xin (TAI) - ? - ? - ?

Su Chen Wen (TAI) - ? - ? - ?

Cai Bi Fu (TAI) - ? - ? - ?

Huang Hong Xian (TAI) - ? - ? - ?

1/2 de mêlées

Jiang Yu Cheng (TAI) - ? - ? - ?

Jay Zhu (TAI) - ? - ? - ?

1/2 d'ouvertures

Chen Yu Man (TAI) - ? - ? - ?

Cai Bai En (TAI) - ? - ? - ?

Centres

Lin Tong Bao (TAI) - ? - ? - ?

Lin Yu Xiang (TAI) - ? - ? - ?

Wang Shi Quan (TAI) - ? - ? - ?

Liu Ta Ming (TAI, 2 caps) - ? - ? - ?

Jian Ting Yi (TAI) - ? - ? - ?

Sun Yu Zhan (TAI) - ? - ? - ?

Xu Shi En (TAI) - ? - ? - ?

Ailiers

Zhong Shang Xuan (TAI) - ? - ? - ?

Li Ming Jun (TAI) - ? - ? - ?

Pem Berley (TAI) - ? - ? - ?

Lin Jia Xian (TAI) - ? - ? - ?

Huang Jian Ying (TAI) - ? - ? - ?

Arrières

Song Cheng Mao (TAI) - ? - ? - ?

Gu Chen Yixue (TAI) - ? - ? - ?

ARCHIVES
DERNIERES NEWS
해당 언어로 게시된 게시물이 없습니다.
게시물이 게시되면 여기에 표시됩니다.
bottom of page